Geen concurrentie: Geen concurrentie: de partners die aanwezig zijn op Archipro verbinden zich er strikt toe geen concurrerende producten of assortimenten te presenteren. Bij een eventuele 'overlapping' van producten of gamma's zullen de organisatie en de betrokken partners overleg plegen om een modus vivendi te vinden waarmee alle partijen kunnen leven.

Waarom deelnemen?

  • Exclusief evenement op uitnodiging voor professionals. De genodigden worden zorgvuldig geselecteerd door de exposanten en de organisatie.
  • Geen rechtstreekse concurrentie tussen exposanten.
  • Voorbereidingsvergaderingen waar de exposanten elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen.
  • Een gemeenschappelijk presentatieplatform voor de exposanten (geen individuele stands). Dit bevordert het contact tussen alle aanwezige personen en de uitwisselingen.
  • Evenement van topniveau.
  • Gastronomische maaltijd en een gala-avond.
  • Lijst van alle deelnemers aan het evenement.

Wie zijn de bezoekers?

  • Ontwikkelaars: architecten, studiebureaus
  • Overheidsinstanties,...
  • Besluitvormers en aankopers: bouwbedrijven (klasse 6,7 en 8), 'sleutel-op-de-deur'-bedrijven, facility management, projectontwikkelaars,...

Principe:

Elke partner nodigt 10 bevoorrechte contacten of prospecten uit per dag. De editie 2014 in Vlaanderen zal een 15-tal exposanten tellen, wat overeenkomt met ongeveer 300 professionele besluitvormers die men op twee dagen tijd kan ontmoeten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op en we bezorgen u het volledige informatiepakket.